Bokcirkel för 6:an till torsdag den 13 april

Nu läser vi ut Den osynliga flickan. På torsdag blir det bokprat med fika. Här är uppgifterna till den sista delen av boken:

  1. Om du skulle ”byta plats” med Parvana, vad skulle du då ha svårast att vänja dig vid? Vad tror du att Parvana skulle uppskatta mest med livet i Sverige? Finns det något hon skulle sakna, tror du?
  2. Vilka likheter finns det mellan Parvana och dig?
  3. Sammanfatta boken i tre meningar.

Bokcirkel för 6:an till fredag den 24 mars

Nu läser vi kapitel 6 och 7 i ”Den osynliga flickan”.

Din uppgift denna gång blir att skriva dagbok. Du är antingen Parvana eller Nooria och skriver dagbok om någon av händelserna i kap 6 och 7. Försök att verkligen ”gå in i ” din person och skildra hennes känslor när hon berättar i sin dagbok. Det ska bli väldigt spännande att få läsa ”dagböckerna”.

Bokcirkel för 6:an

Nu läser vi ut boken. Nästa bokprat blir på tisdag den 13 december. Eftersom det är sista bokpratet blir det fika också.  Här är frågorna till de sista kapitlen:

  1. Om du skulle skriva en uppföljare till boken; vad skulle då hända i den?
  2. Vem har du mest gemensamt med: ”Solna-Agnes” eller ”Same-Agnes”? Motivera!
  3. Sammanfatta boken så man får en tydlig bild av vad den handlar om. Du får använda max tre meningar.