Bokcirkel för 4:an till måndag den 4 december

Denna gång läser vi kapitel 9 och 10.Här är veckans uppgifter:

  1. Sammanfatta kapitel 9 i två meningar. Försök få med så mycket som möjligt!
  2. Försök beskriva Rian. Vilken/vilka egenskaper har han och vad är det han gör/säger som visar det?
  3. Vad funderar du över efter veckans läsning?

 

Bokcirkel för 4:an till måndag den 27 november

Läs kapitel 7 och 8

  1. Hur ser det ut i rummet som Rian kommer fram till?
  2. Elien blir väldigt glad när han ser vad Rian hade tagit med sig, och han förstod vilket rum Rian hade varit i. Berätta!
  3. Öppningen till salen är för trång för att Elien ska kunna komma in där, och det går inte att trolla så att öppningen blir större. Varför går inte det?