Bokcirkel för 4:an till måndag den 4 december

Denna gång läser vi kapitel 9 och 10.Här är veckans uppgifter:

  1. Sammanfatta kapitel 9 i två meningar. Försök få med så mycket som möjligt!
  2. Försök beskriva Rian. Vilken/vilka egenskaper har han och vad är det han gör/säger som visar det?
  3. Vad funderar du över efter veckans läsning?