Om oss

Om oss och vår blogg

Denna blogg använder vi som en plats där elever, lärare och föräldrar i 4-5-6:an på Linghedsskolan kan mötas. Här hittar man arbeten som vi gör, i ”Skolans kalender” finns information om aktuella händelser. Vi använder ofta bloggen för att förbereda oss inför uppgifter i skolan, och för att nå ut med saker som vi gör till fler än bara oss själva, så vi hoppas att även andra än elever och föräldrar hittar hit. Administratör och ansvarig lärare: Maria Emanuelson, nås på mejladressen maria.emanuelsson@skola.falun.se

Om tävlingsbidraget: Bloggen är ett viktigt del i vår undervisning. I svenskan är den ett av våra mest använda läromedel: Här förbereder vi oss inför våra bokcirkelträffar som vi har varje vecka. Bloggen är också kanalen ut för vår julkalender som vi är väldigt stolta över. Vi ägnar en stor del av höstterminen åt att skriva, skapa bilder, läsa in och göra en film för varje skoldag under december månad.  Läroplanen säger bl.a. att eleverna ska kunna ”använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande”,  undervisningen ska ”förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet” vidare krävs ”verktyg att hantera information […] och kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor. Bloggen är ett mycket bra läromedel och verktyg för att arbeta mot dessa mål.

Upphovsrätten De bilder vi har här på bloggen har vi oftast tagit eller framställt själva, men om vi använder oss av någon annans bilder talar vi om vem som gjort bilden och var vi har hittat den.  Vi delar gärna med oss av vårt egenproducerade material, men vi vill att ni talar om att det är Linghedsskolans 4-5-6:a som är upphovsmannen. Vårt material får inte användas i kommersiellt syfte. CC (by, nc,nd). Vi använder oss av Webbstjärnans spelplan för att lära oss hur man är schyst på internet, och vilka regler som gäller när man publicerar text, bild, film och ljud på nätet.