Om oss

Om oss och vår blogg

Denna blogg använder vi som en plats där elever, lärare och föräldrar i 4-5-6:an på Linghedsskolan kan mötas. Men vi hoppas också att andra hittar hit! Här hittar man arbeten som eleverna gör och vill visa upp och information om aktuella händelser och läxor. Vi använder ofta bloggen för att nå ut med saker som vi gör och för att förbereda oss inför uppgifter i skolan. Administratör och ansvarig lärare i klassen: Maria Emanuelson, nås på mejladressen maria.emanuelsson@falun.se

Om tävlingsbidraget: Bloggen är ett viktigt del i vår undervisning. I svenskan är den ett av våra mest använda läromedel: Här förbereder vi oss inför våra bokcirkelträffar som vi har varje vecka. Bloggen är också kanalen ut för vår serie ”Historienytt” och vår julkalender som vi är väldigt stolta över. Vi ägnar en stor del av höstterminen åt att skriva, skapa bilder, läsa in och göra en film för varje skoldag under december månad. I samband med Historienytt arbetar vi med upphovsrätten; vi lär oss vad som är tillåtet att använda och hur man söker material som är godkänt att användas av andra.  Läroplanen säger bl.a. att eleverna ska kunna ”använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande”,  undervisningen ska ”förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet” vidare krävs ”verktyg att hantera information […] och kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor. Bloggen är ett mycket bra läromedel och verktyg för att arbeta mot dessa mål.

Upphovsrätten De bilder vi har här på bloggen har vi oftast tagit eller framställt själva, men om vi använder oss av någon annans bilder talar vi om vem som gjort bilden och var vi har hittat den.  Vi delar gärna med oss av vårt egenproducerade material, men vi vill att ni talar om att det är Linghedsskolans 4-5-6:a som är upphovsmannen. Vårt material får inte användas i kommersiellt syfte. CC (by, nc,nd). Vi använder oss av Webbstjärnans spelplan för att lära oss hur man är schyst på internet, och vilka regler som gäller när man publicerar text, bild, film och ljud på nätet.

Vad har vi lärt oss genom att vara med i Webbstjärnan? Vi har lärt oss att man inte får ta bilder från nätet hur som helst; vi lärt oss om upphovsrätten och Creative Commons, och hur man hittar bilder som man får använda fritt. Vi har också lärt oss hur man ska tänka när man skriver och publicerar egna bilder på nätet så att man inte sårar någon annan. När vi arbetar med våra bokcirklar tränar vi på att reflektera över det vi läser. Genom Historienytt blir det lättare att komma ihåg det vi lär oss på lektionerna, och vi lär oss om att vara källkritiska och att inte använda bilder som skyddas av upphovsrätt. När vi jobbar med julkalendern tränar vi på att skriva spännande berättelser och att läsa högt med inlevelse. Vi blir också säkrare på att göra och redigera film på våra Ipads.

Varför borde vi vinna? För att vi har några ganska unika saker på vår blogg! Julkalendern är helt och hållet skapad av oss. Vi lägger ner mycket tid och kraft på den; vi skriver historien, gör alla bilderna, läser in och gör filmerna i Imovie. I Historienytt utgår vi från olika händelser i historien och hittar på egna nyhetsinslag om dem. Vi söker bilder som vi kan använda; ibland tar vi också egna bilder. Även här jobbar vi i Imovie. Vi kan se på youtube att vissa avsnitt har flera hundra visningar – så det är inte bara vi som har användning för dem!