Nationella prov åk 6

De muntliga proven i svenska, matematik och engelska ligger nu under höstterminen. De ska göras mellan vecka 45-50. Vi har bestämt att provet i svenska ska ligga vecka 46. Vårterminens provdatum finns i länken här nedan:

Nationella prov 2016-2017