So-prov på torsdag

Nu är det dags att avsluta vårt arbete om Lag och rätt. På torsdag kommer vi att ha ett prov.

Du kan träna genom att gå in på  Begreppsmaskinen och göra övningarna Lag och rätt 1 och 2. Här är några sammanfattande frågor som du kan fundera på inför provet:

Lagar

Vad är lagar egentligen? Varför behöver vi lagar? Vem stiftar lagarna?

Rättssystemet

Vad händer i en rättegång, vem gör vad?

Orsaker och konsekvenser

Nämn några anledningar till att man begår brott.

Vad kan det få för konsekvenser för de drabbade, för gärningsmännen, för samhället?

Värderingar och ståndpunkter

Vilka fördelar och nackdelar finns det för brottsoffret, gärningsmannen och för samhället med dessa straff?

  • Samhällstjänst
  • Fängelse
  • Fotboja
  • Böter/skadestånd

Mänskliga rättigheter

Yttrandefrihet  och åsiktsfrihet – vad är det?

Barnkonventionen

Att gå i skolan är en rättighet för alla barn, men ändå finns det många barn som inte går göra det. Hur kan det komma sig?

 

Lyssnar-läxa i historia

Upptäck

Du har i uppgift att lyssna på några sidor i boken ”Upptäck historia”. Den hittar du på https://www.inlasningstjanst.se När du har loggat in (anv. förnamn.efternamn@falun.se Lösenord 12345678) går du till ”Din bokhylla” som finns i överkanten. Där klickar du på ”Upptäck historia”  Du ska lyssna på det avsnitt som heter  ”Uppror i landet” och börjar på sidan 130 och slutar på sidan 133.

Anteckna det viktigaste medan du lyssnar (använd pausknappen så att du hinner med). Du kan gärna göra det som en punktlista.

På måndagens So-lektion jämför vi anteckningar och diskuterar sedan dessa frågor:

Från början stod folket på Gustav Vasas sida, men efter ett tag började de tröttna på honom och vände sig emot honom. Hur kom det sig?

Folk gjorde uppror mot kungen. Hur reagerade Gustav Vasa på det?

Vad gjorde Gustav för att vara säker på att han och hans söner skulle få behålla makten i Sverige?

Vilka spår av Vasatiden kan vi hitta I Sverige idag?