Bokcirkel för 4:an till måndag den 12 mars

Nu läser vi Petter Lidbecks bok ”Men finns ändå”. Du ska läsa kapitel 2 och 3 till nästa vecka. Här är veckans uppgifter:

  1. Bianca får reda på en del om sin ovanliga förmåga. Berätta om något hon får lära sig.
  2. Hur hade mamma och mormor märkt att även Bianca hade förmågan?
  3. Om du kunde göra dig osynlig – vad skulle du vilja göra då?