Schemaändring

Vi börjar den nya terminen med en schemaändring. Alla skolans lärare ska delta i fortbildningssatsningen Läslyftet, och till följd av detta har vi behövt ändra schemat när det gäller vår långdag. För 4:orna blir den enda skillnaden att de nu slutar direkt när de kommer tillbaka från slöjden; bussen stannar då vid skolan ca 15.00. 5:or och 6:or slutar kl 14.15 på tisdagarna, men kommer istället gå till kl 15.10 på torsdagar. Ändringen träder i kraft redan denna vecka!