Bokcirkel för 4:an till måndag den 26 mars

Nu läser vi kapitel 8-12 (s 47-69). Här är veckans uppgifter

  1. På klassfesten händer något som till och med Bianca själv verkar förvånad över – vad då?
  2. Berätta om vad som händer på bildlektionen i kapitel 10.
  3. Medan Bianca väntar på sin tur under föreställningen upptäcker hon några i publiken som ser annorlunda ut än de andra. På vilket sätt är de annorlunda?

Bokcirkel för 4:an till måndag den 12 mars

Nu läser vi Petter Lidbecks bok ”Men finns ändå”. Du ska läsa kapitel 2 och 3 till nästa vecka. Här är veckans uppgifter:

  1. Bianca får reda på en del om sin ovanliga förmåga. Berätta om något hon får lära sig.
  2. Hur hade mamma och mormor märkt att även Bianca hade förmågan?
  3. Om du kunde göra dig osynlig – vad skulle du vilja göra då?