Busskort

Information om busskorten.

För skolskjutsar finns två olika typer av busskort:

1) Skolkort delas ut till skolskjutsberättigade elever som ska åka på ordinarie busslinjer till och/eller från skolan. Två varianter finns av detta busskort, – enkel resa eller obegränsat antal. Kortet gäller normalt under ett läsår.

2) Resekort delas ut till elever som ska resa med ordinarie busslinjer till och/eller från en annan skola för t.ex. språkval och slöjd. Kortet är laddat med en ”digital reskassa”. Kortet ska hanteras enligt en särskild rutin när eleven kliver på bussen. Vid varje resa ska eleven få ett kvitto av chauffören. När mindre än 50:- finns kvar på kortet ska eleven lämna kvittot till rektorsexpeditionen. Då fyller skolan på reskassan.

Det är varje elevs ansvar att förvara busskorten på ett bra sätt. För borttappade kort får eleven betala 100:- i en administrativ kostnad.